Sök

Vasa är Stockholms mest besökta museum

”Med sin långsträckta fasad i rött och svart bildar tillbyggnaden en lugn fond i Galärparkens öppna landskapsrum.” Vanja Knocke, projektledare vid Statens fastighetsverk

Wasa2När museet byggdes räknade man med 600 000 besökare per år. De senaste åren har siffran varit över 1,2 miljoner. För att klara det ökade publiktrycket behövdes en om- och tillbyggnad. Målsättningen var bland annat att ge en smidigare inpassage med dubblad kapacitet, minskad trängsel inne i museet och skapa en bättre upplevelse för museibesökarna.

Arkitekternas avsikt med den nya tillbyggnaden var att former och detaljer på ett poetiskt sätt ska associera till Djurgårdens miljö och Stockholms kajer, samt spegla stormaktstiden på 1600-talet. I projektet utvecklades ett nära samarbete mellan arkitekter och Dörrsnabben, som fick förtroendet att leverera och montera samtliga metall- och glaspartier.

En av projektets stora utmaningar handlade om att lösa det speciella klimat som omger skeppet. ”Vasa är känsligt och kräver ett perfekt klimat för att den oundvikliga nedbrytningen av trämaterialet ska ske så sakta som möjligt. Man kan likna byggnaden vid en lufttät kuvös försedd med en avancerad klimatanläggning för att hantera den värme och fukt som bildas då många människor vistas på samma yta”, säger Vanja Knocke, projektledare vid Statens fastighetsverk.

Byggfakta

 • Projekt: Vasamuseet
 • Byggherre: Statens fastighetsverk
 • Projektledning: Forsen Projekt AB
 • Arkitekt: Berg C.F Møller Architects
 • Metallpartileverantör: Dörrsnabben AB
 • Metall & Glasentreprenad: 1.975.000 SEK
 • Profilsystem: Jansen stålsystem
 • Antal partier i rostfritt stål: 1 st utvändig rostfri port
 • Antal partier i stål:: 26 st ut- och invändiga stålpartier
 • Adress: Galärsvarvsvägen 14
 • Projektets art: Om- och tillbyggnad
 • Byggår: 2012/2013

Dela: