Sök

Segment: Fönster

Norvik hamn – syns från både hav och land

Stockholm Norvik hamn är det största hamnbygget på 100 år i Sverige. Den nya roro- och containerhamnen i Nynäshamn har stora fördelar som både kort insegling och effektiva transportanslutningar. Norvik har byggts för att trygga varuförsörjningen till Stockholm och Mälardalen. De moderna containerfartygen med ökade volymer ställer höga krav på hamnen när det gäller både djup och kajlängd. I den nya kontorsbyggnaden har Nynäshamn fått ett nytt landmärke. Byggnaden är strategiskt placerad centralt vid infarten till hamnens olika terminaler och inrymmer kontor, mötesrum, matsal samt gemensamma eventytor. Den fem våningar höga byggnaden på ca 2 000 kvm syns tydligt med sin svarta Alucobondfasad som täckts med sträckmetall på sockelvåningen och stora specialtillverkade stålglaspartier med solskyddslameller i Stockholms Hamnars accentkulörer rött och gult. Fasaden är särskilt utformade för att klara de höga kraven på vattentäthet. – När novemberstormarna drar in kommer regn inte bara uppifrån och från havet utan vinden kan pressa vattenmassorna flera meter uppåt längs fasaden. Med en fasad som består av så pass stora glaspartier ställs extrema krav på vattentäthet, förklarar Mikael Granbom VD på Dörrsnabben. Bygget av Norvik Hamn är ett jätteprojekt där det sprängts nästan tolv miljoner ton berg för järnvägslinjen och hamnplanen, därutöver har hela en miljon ton jord flyttats. Totalt handlar det om ett 40-tal entreprenader som varit inblandade och den övergripande utmaningen har legat i de enorma volymerna som hanterats. Målet har hela tiden varit att tillsammans vara lösningsorienterade. Vilket möjliggjorts genom ett…

Hotell Kungsträdgården

Mitt i stan, på Västra Trädgårdsgatan ligger Hotel Kungsträdgården i ett hus med gamla anor och sneda vinklar. Men bakom de gamla fasaderna ligger ett toppmodernt hotell med en inglasad gård signerad Dörrsnabben. Byggnaden uppfördes ursprungligen på uppdrag av grevinnan Eva Bielke och stod klar 1764. Grevinnan bodde själv inte där utan hade huset mest som övernattningslägenhet när det var bal på slottet. I övrigt hyrde hon ut det. Den första, och enda kända hyresgästen, var Christina Brahe, änka till Erik Brahe (en av de inblandade i statskuppen 1756). 1769 köptes fastigheten av greve Carl Gustav Piper och huset stannade i familjens ägo ända fram till 1976. Under den tiden byggdes det på med ytterligare två våningsplan– Det är såklart en väldig utmaning att omvandla ett 1700-talshus till ett modernt hotell som uppfyller alla krav på komfort, funktion och säkerhet, säger Bo Olofsson, byggprojektledare och ansvarig för projektet. – Huset är ju inte byggt efter svensk byggnorm direkt och det var mycket att ta hänsyn till – inte minst ur byggnadsantikvariskt hänseende. Det hade visserligen varit kontor under lång tid innan det blev hotell, men det är ändå ett väldigt jobb med att förvandla ett så gammalt hus till modern standard, och samtidigt bevara charmen med att de just är gammalt. För Dörrsnabbens del innebar projektet rent konkret konstruktionen, bygget och inpassningen av en stor glasvägg och ett glastak. Ett stort och komplext jobb som inte blev lättare av de fysiska…

Glasklart Citybanans vackraste station, Stockholms glashjärta

Bygget av Citybanan nya station Odenplan var Q-gruppens dittills största entreprenad. – Ett fantastiskt häftigt projekt som till största delen utspelade sig under jord, närmare bestämt 30 meter under myllret på Vasastans gator, berättar Q-gruppens platschef Kent Strömgren. Näst tunneln och stomkomplettering var klar tog Q-gruppen vid med ansvar för ytskikt, inredning av pendeltågstationen, plan för access till tunnelbana, utgångar och entrébyggnaderna vid Odenplan och Vanadisvägen. Och, inte minst, Stockholms första cykelgarage. – Vi stod även för samordning av alla installationer, alla etableringar och skötte logistiken i den stora underjordiska anläggningen med bussar som gick fram och tillbaka, berättar Kent Strömgren. När det var dags att sätta glaspartier kontaktades Dörrsnabben. Det började som en utförandeentreprenad men utvecklades snart till ett samarbete där nya lösningar växte fram under resans gång i dialog med beställaren och Dörrsnabben. – Generellt, lås och kvalitetsglas ska man överlåta till specialister, konstaterar Kent Strömgren. Här var det inte heller färdigritat så vi kunde i ett tidigt stadium ta in Mikaels kompetens och synpunkter på dörrbredder, placeringar, funktionalitet och inte minst den så viktiga säkerheten. Under Dörrsnabbens två år under Odenplan levererades och monterades glas för över 20 miljoner kronor. Ett 20-tal rostfria brandklassade skjutglaspartier, 64 stycken hisschakt, 2 stycken kundservicemoduler, 110 meter glasräcken, 180 kvm emaljkasetter med tillhörande emaljpartier och 4 stycken trapphuspartier med sprängsäkra och brandklassade glas förutom som tidigare nämnts Stockholms första cykelgarage. Men störst av allt var ändå konsten – Anders Kappels verk ”Itinerary”….

Från pappersindustri och filmset till bostäder med egen glassfabrik

I 46 år försåg pappersbruket i Tollare Stockholms dagstidningar med papper. Men konkurrensen var svår, och inklämt mellan berg och vatten saknade bruket rent fysiskt möjligheten att växa. 1964 tog det stopp. Istället stod bruket övergivet i många år. Det förföll, vilket gjorde att det passade bra som filmkuliss. Bland annat spelades delar av Stieg Larsson-trilogin in här. Men 2011 revs det för att ge plats för de bostäder som nu står klara. Vi har bidragit till fem moderna bostadshus med fasader av trä, plåt, cement och tegel, vilket skapar en väldigt speciell karaktär. Mellan husen finns grönytor för lek och aktivitet. Odlingar och planteringar samsas med tallskog och klippor. – Det var en speciell känsla att montera de kopparblästrade burspråken och entrépartierna, berättar Nette Nieminen på Dörrsnabben. – Det handlar om att skapa en helhet och att förverkliga den tydliga vision som arkitekterna eftersträvat. Koppar åldras vackert och burspråken blir som smycken eller lyktor på fasaden. Och här har alla delar verkligen fallit på plats. Ett roligt och givande uppdrag. Dörrsnabben har varit med och byggt ett fantastiskt bostadsområde, 30 meter ovanför Lännerstasundet med vattnet och tallskogen som grannar. Vi önskar alla boende hjärtligt välkomna hem. ”Det handlar om att skapa en helhet och att förverkliga den tydliga vision som arkitekterna eftersträvat.”

Kvarteret Sämjan i Mariehäll

Stockholmsregionen växer så det knakar, med 35 000 nya invånare varje år. Det motsvarar två fullsatta SL-bussar om dagen, året om. Inte så konstigt att det mer än någonsin saknas bostäder i regionen. Under perioden 2010 till 2030 har Stockholm därför som mål att bygga 140 000 nya hem i alla olika former, inte minst hyresrätter. I Mariehäll låg för länge sedan ett industriområde där det bland annat tillverkades tegel, filthattar, båtmotorer och cigarrer. Här har nu kvarteret Sämjan vuxit fram. Ett helt nytt område med tolv trapphus och totalt 239 lägenheter av varierande snitt. Samtliga lägenheter har öppen planlösning vilket gör att de kan inredas helt efter dem som ska bo där. Kvarteret ligger i ett växande område som både är modernt och har nära till naturen. Två tomter har knutits samman med en allé av pil- och körsbärsträd för att få en koppling till befintliga hus. – Fasaderna är putsade i ljusa naturfärger med sockelvåningar i granitkeramik. Punkthusens fasad är i betong med mönster och kulörer i grå nyanser. I området byggs även en förskola och tre uthyrningslokaler som används som café, kontor och butik, säger Nette Nieminen på Dörrsnabben. Vi har på uppdrag av totalentreprenör NCC Sverige tillverkat och monterat samtliga stål- och aluminiumprofiler. Det är en fördel att kunna leverera både stål och aluminium till projektet. Det håller nere transporterna och därmed sparas både pengar och miljö. Samtidigt får bygginvesteringarna inte göra boendekostnaden orimlig. En balansgång…

Lysande exempel på finaste funkis!

  – Målet var att återställa den gamla industrikänslan. Som gäst ska man känna att man är i en magasinsbyggnad från trettiotalet, berättar Louise Landberg, projektledare på Forsen som ansvarade för projektering, projektledning och produktionsledning av ombyggnaden. Projektet bjöd på flera utmaningar, inte minst med tanke på placeringen mitt i ett livligt citykvarter. – Att bygga mitt i stan ställer stora krav på planering och logistik, berättar Nette Nieminen, på Dörrsnabben. Det var Dörrsnabben som fick i uppdrag att tillverka och montera samtliga glaspartier i fastigheten. Trapphuset, ljusgården, terrassen och restaurangen, med hela produktprogrammet, invändigt, utvändigt och specialprodukter. – Då är det perfekt att ha fabriken bara knappa två mil från stan, konstaterar Nette Nieminen. Det enorma glaspartiet, som idag vetter mot innergården är svetsat i ett stycke. Inte så mycket som en skarv syns, ett helt otroligt hantverk. I Tyresö finns också lagret som gör det möjligt att synka leveranserna just-in-time. Det visade sig inte minst värdefullt när det var dags för den nya takterrassen med en påbyggnad av extremt stora glasväggar. Resultatet blev en ny produkt med automatiska skjutglaspartier. – Varje glasparti vägde över 500 kg och lyftes försiktigt med en kranbil, från gatan ända upp till taket. Eller nästan ända upp, minns Nette. Kranbilen nådde inte hela vägen så det sista fick vi lyfta för hand. Snabbt för att passa tiden. Och försiktigt så att inget skulle gå sönder. Allt behövde klaffa perfekt! Det gick riktigt bra. Alla glas…

Nordiska museet – en öppning mot svunna tider

När Nordiska museet öppnade en ny utställning i lokaler som tidigare inte varit tillgängliga för allmänheten krävdes även en ny entré. Men att ta upp en ny ingång i en arkitektoniskt känslig byggnad från tidigt 1900-tal kräver inte så lite fingertoppskänsla. Tricket är att få det att se ut som att den alltid funnits där. Nordiska museet började byggas i slutet av 1800-talet och stod färdigt 1907. På formspråket kan man ana inspiration från nordeuropeisk 1600-talsrenässans, rikt dekorerad med motiv både ur nordisk mytologi, historia och flora och fauna. Huvudentrén är utsmyckad av Carl Eldh och har inhuggna deviser formulerade av August Strindberg. I den stora hallen möts man av Carl Milles enorma Gustav Vasa-staty. Det säger sig självt att det inte bara är att ta upp en ny bakdörr i en sådan byggnad. Det kräver viss finkänslighet. – Detta är faktiskt den första förändringen av museets fasad sedan det invigdes 1907, så på det viset var det ju ett väldigt speciellt projekt, säger Magnus Gustafsson, sektionschef på Nordiska museet. Den nya entrébyggnaden på gårdssidan är ritad av Lone-Pia Bach, professor i restaureringskonst vid Kungliga Konsthögskolan. För den konstnärliga gestaltningen av entrén står den finsk-samiska konstnären Outi Pieski som står bakom konstverket ”Two directions”, vilket också är den nya entréns namn. Verket speglar museets samlingar, som bland annat omfattar föremål från flera olika samiska regioner. – Hela entrén är ett konstverk i sig själv, så det krävdes en hel del speciallösningar…

Fint att få jobba på hemmaplan

Bara ett stenkast från Dörrsnabbens lokal i Tyresö finns ett nytt område mellan Bollmora Berg och Granängsvägen. Där har det vuxit upp tre nya hus som rymmer 83 bostadsrättslägenheter. Den nya bebyggelsen är ett led i Tyresö kommuns ambition att skapa fler bostäder i lägen nära kollektivtrafik, butiker, service och socialt liv med bra urval av kaféer och restauranger. Byggherren Hökerum Bygg har projektlett och Arkitekthuset Jönköping har ritat. Stor vikt har lagts på välplanerade lägenheter som alla har antingen balkong eller uteplats. Att anlitas i ett projekt på hemmaplan känns extra roligt, konstaterar Micke Granbom på Dörrsnabben. Han ser nöjd ut, det här är nämligen ett projekt där företagscyklarna kommit väl till pass. – Det finns stora fördelar med att anlitas lokalt. För även om långtifrån alla transporter går med cykel så gagnar korta transportsträckor och förenklad logistik alla, säger Micke Granbom. Det spar tid, pengar och inte minst miljön – något som ligger samtliga inblandade varmt om hjärtat. Dörrsnabbens uppdrag har varit att tillverka och montera alla entrépartier och fönstren i trapphusen. Samtliga partier är i aluminium, ett bra alternativ vid den här typen av byggen eftersom de tillverkas i olika färger och med hjälp av lack eller ytskikt enkelt kan varieras utseendemässigt. Aluminiumpartier är dessutom väldigt lättbearbetade vad gäller formen. För Dörrsnabben var detta ett uppdrag där väl inarbetade rutiner och över tjugo år i branschen gjort att arbetet gått smidigt och löpt på enligt plan. –…

Rikstens skola – miljömedvetna materialval

Riksten Friluftsstad är en ny stadsdel som växer fram på gamla F18 i Södra Botkyrka. Området har en begynnande småstadskänsla och egen tydlig karaktär med natur och mångfald i fokus. I hjärtat av den nya stadsdelen, granne med naturen, ligger Rikstens skola. Den är byggd för att främja och lyfta fram närheten till natur och friluftsliv, vilket tydligt märks i undervisningen som kan äga rum såväl inomhus som utomhus. Under uppbyggnaden av Rikstens skola var Dörrsnabben med att leverera och montera sammanlagt 28 utvändiga fasader i aluminium, 11 utvändiga dörrar i stål och 18 invändiga stålglaspartier. ”En av de största utmaningarna i projektet var att varje parti var unikt”, berättar John Dahl, byggnadsingenjör på Sweco. ”En principdetalj räckte inte för att klara alla partier. Därför skräddarsydde vi lösningar, tillsammans med Dörrsnabben, för varje enskilt parti.” Ett av projektets mer komplicerade partier var det lutande glaspartiet som blickar ut mot gården från den ljusa samlingssalen med dubbel takhöjd. Skolans tydliga miljöprofil genomsyrar även arkitekturen. Färgvalen går i naturens toner och materialen är i huvudsak valda ur ett miljömedvetet perspektiv. Man har även satsat på sedumtak, som bland annat isolerar mot kyla, förbättrar mikro- och makroklimatet och tar hand om dagvattnet så att det inte överbelastar avloppssystem. Under byggets gång utvecklades ett gott samarbete mellan Sweco och Dörrsnabben. ”Mikael Granbom och hans kollegor på Dörrsnabben är mycket kompetenta och snabba på att lösa saker på plats. Det ser jag som deras största…

Kvarteret siktet 5 – Ett omfattande projekt

Ettusen etthundrafemtio aluminiumfönster. Tjugo glasfasader. Tjugofyra utvändiga ek-partier.
 Femtiosex stålglaspartier. Och sist men inte minst tre entrépartier i isolerat och lackerat stål. Vissa projekt är större än andra, minst sagt. Bland de största projekten som Dörrsnabben har varit med att förverkliga är Kvarteret Siktet 5 på Södermalm i Stockholm. Uppdraget var att bygga om och modernisera en industrifastighet till modern kontorsfastighet. Projektet omfattade två byggnader med 166 000 kvadratmeter kontorsyta. Företaget Structor var ansvariga projektledare för arbetet. De kontaktade Dörrsnabben med uppdraget att leverera och montera nya aluminiumfönster och fasader till hela fastigheten Kvarteret Siktet 5. ”Dörrsnabben ställde upp när det behövdes och var en nära samarbetspartner under hela projektet. Vi hade många goda diskussioner med dem om vilka lösningar som fungerade absolut bäst”, säger Eric Wistrand, vid tillfället anställd på Structor Projektledning AB och numera delägare i Frank Projektpartner AB. Fönster och fasader i hela fastigheten byttes ut från att ha varit gamla utfackningsväggar med plåtfasader till nyputsade fasader med både öppningsbara och fasta fönster. Eric Wistrand och hans kollegor uppskattade samarbetet med Dörrsnabben. ”Vi hade en bra dialog med snabba beslutsvägar. Resultatet har blivit mycket bra. Det tycker både vi på Structor och vår beställare. Vi valde Dörrsnabben för att vi vet att de levererar det vi önskar.”

Vackert glas ger liv åt Stockholms Sjukhem

Stockholms Sjukhem slog upp sina dörrar för 146 år sedan. Då var sjukhemmet en modernitet, ett tecken på att Stockholm höll på att bli en storstad. 2013, ett och ett halvt sekel senare, invigdes en tillbyggnad på 20 000 kvadrat som blir ett nytt vård- och omsorgsboende i en modern och genomtänkt miljö med konstnärlig utsmyckning. Dörrsnabben var med att leverera och montera de stora glaspartierna i entrén, målade av konstnären Astrid Sylwan. Stockholms Sjukhems nya vård- och omsorgsboende har redan blivit ett landmärke på Kungsholmen i Stockholm. Det är inte minst det röda fasadglaset som gör huset lätt att känna igen. Ansvarig arkitektfirma är Tengbomgruppen. I samarbete med en rad framstående leverantörer har de utvecklat en byggnad som är hållbar, såväl när det gäller material som design. Huset kommer att åldras med värdighet. Lokalerna rymmer bland annat 99 lägenheter, flera av dem anpassade för demenssjuka personer. Här bedrivs ett vård- och omsorgsboende som präglas av omtanke, respekt och kunskap. I anslutning till boendet finns även gemensamma ytor som vardagsrum, kök och matsal samt rymliga balkonger. Lokalerna rymmer även spa-rum, trädgårdsterrass och en vinterträdgård. Det första intrycket som huset bjuder på är en ljus entré med bibliotek och eldstad samt stora glaspartier från Dörrsnabben. I samband med tillbyggnaden lät man specialbeställa ett antal nya konstverk för att smycka lokalerna, både inomhus och i parken. En av dem är Astrid Sylwan, en svensk konstnär som jobbar med abstrakt, färgstarkt och storskaligt…

Ett hem som blickar ut mot naturen

I  Sibble utanför Stockholm var Dörrsnabben med att förverkliga ett projekt med arkitektonisk fingertopps- känsla. Här, placerat på ett stenblock inkilat i naturmark med havsutsikt, byggdes ett sommarhus med extremt höga krav på gestaltning. Resultatet ser enkelt ut, men krävde stor precision och eftertanke. Det unika med arkitekturen är hur den relaterar till landskapet och omgivningarna. ”Utifrån står huset i sin rena och enkla form i tydlig kontrast till det omgivande landskapet. Inifrån är det tvärtom, ett påtagligt intryck av att det inte finns någon gräns mot det storslagna landskapet utanför. Denna utformning beror till stor del på hur de stora glaspartierna från Dörrsnabben monterades”, säger arkitekten John Robert Nilsson. Dörrsnabben levererade en totallösning för husets stora glaspartier. ”Samarbetet var oerhört enkelt och smidigt från idé och projektering till leverans och montering. Det märktes att Dörrsnabben hade stor erfarenhet av det valda profilsystemet. Dessutom fick vi ett professionellt bemötande för vårt något okonventionella sätt att integrera karmunderstycke och överstycke i bjälklagen”, fortsätter John Robert. Genomgående användes ett fåtal material. Ljusa material invändigt som kalksten, silvrigt vitt askträ och vitlackerade aluminiumpartier möter mörka inslag utvändigt som svart puts, takpapp och pulverlackerade aluminiumpartier från Dörrsnabben. De stora glasytorna bjuder på en hänförande utsikt. Strax utanför, på stenblockets yttre kant, har huset en overflowpool där vattenspegeln har samma nivå som markbeläggningen. Bortom poolens turkosblåa vatten glittrar den djupblå Kaggfjärden. Kort sagt, det är ett hus med exklusivitet i minsta detalj.

1 2