Sök

Historia

MickeFöretaget grundades av Mikael Granbom år 2000 och har snabbt utvecklats till ett av branschens ledande företag inom metall och glasentreprenad. Vi har sedan starten tillverkat och levererat dörrar, fönster, fasader och glastak i de högteknologiska profilsystemen Schüco och Jansen. Vår främsta målsättning har sedan starten varit att alltid leverera rätt produkt i rätt tid till rätt pris. Vår tillväxt får vi tack vare rekommendationer och våra trogna kunder.

Händelser år för år
2000 Dörrsnabben AB startar sin verksamhet på Vintervägen 10 i Tyresö. Vi börjar jobba med kunder som Värmdö Bygg AB, Öhmans Bygg med flera. Företaget får därigenom redan från starten leverera partier och fasader till projekt i miljonklassen. Projekt som bland andra Arlanda Brandstation och Haga Tingshus.

2001 vi får leverera och montera vår första lutande fasad i aluminium till Länna Handelshus tack vare Ebab. Verksamhetens första omsättningssiffror visar en nettoomsättning på 8 701 476 SEK ;och ett resultat på 245 818 SEK. Kv. Farao till Fabege är ett jobb som vi utförde det året och som vi är mycket stolta över.

2002 året då vi levererade till många skolor. Det var bland annat Tumba gymnasium, Åva gymnasium och Skarpängsskolan som fick sina metallpartier från oss.

2003 Trygg-Hansa byggdes om och vi bytte glas i stora delar av fastigheten på Flemminggatan. Skanska AB, NCC Construction och Metrolit byggnads AB blir kunder tillsammans med Q-Gruppen AB. Projekt som Albydal, Polishuset i Västerås, Kv. Nöten och förskolan Lilla Ursvik genomfördes under 2003.

2004 ett omfattande kvalitetsarbete påbörjas. Företaget producerar sin första rörliga företagspresentation på webbplatsen. Projektet Sjöstadshallen dokumenteras på film ”från start till mål”. Vi vill även nämna Kv. Brädstapeln.

2005 vi firade femårsjubileum och företagets första golftävling DS Open startar. Stora projekt som slutfördes under året var Kv. Albydal, Alviksstrand, Posthornet, Nacka Polisstation och Bygg Olle.

2006 kvalitetsarbetet fortsätter och stora investeringsbeslut tas om att byta stora delar av maskinparken till fler CNC-maskiner. Projekten vi främst minns är Kv. Utö, Kappseglingen, Anton Tamms väg 1. Omsättningen har nästan fördubblades sedan starten, 16 292 724 SEK och vinsten ökar till 1 155 149 SEK.

2007 vi införde nollfelsvision och stora projekt som Kv. Siktet 5 och Humlegården påbörjades. Nettoomsättningen fördubblades igen till 36 144 238 SEK och rekordresultatet redovisades 5 266 368 SEK.

2008 vi lämnar in sin ansökan om ISO 9001 och ISO14001. Oljan skjuter i höjden och börsen går kräftgång. Vi utarbetar en varumärkesstrategi och påbörjar vårt varumärkesbyggande. Den grafiska profilen ses över och renodlas. Vi försvara vår position i branschen. Företaget orderingång fortsätter att öka.