Sök

Skydd och säkerhet

Snyggt eller säkert – varför välja när du kan få både och? I samarbete med Schüco erbjuder vi ett brett sortiment av dolda säkerhetslösningar med tilltalande design och individuella utformningsmöjligheter. Produkterna är av hög kvalitet och kan förhindra både personskador och skador på egendom.

Brand- och rökskydd
Vi erbjuder komplett testade systemlösningar med beslag och glasning som uppfyller kraven på brand- och rökskydd för fasader, dörrar och innerväggar.

Panik- och nödutrymning samt tillgänglighetnodutrymning
Vi utför installation och service i offentliga miljöer som till exempel skolor, köpcentra och kontor. Detta gör vi i samråd med en brandkonsult och självklart enlig svensk och europeisk standard som gäller för panik- och nödutrymningsbeslag, SS-EN 1125 och SS-EN 179. Lösningarna anpassar vi utifrån våra kunders behov. Rymningsskyddade partier som fönster, dörrar och fasader har som främsta mål att skydda personer i och utanför byggnaden.

3154 SCHUTZInbrottsskydd
Tack vare innovativ teknik kan vi erbjuda våra kunder ett effektivt inbrottsskydd med motståndsklasser ända upp till MK 4 (se nedan). Vi har inbrottsskyddade lösningar för fönster, dörrar och skjutdörrar samt fasader och vinterträdgårdar. De dolt monterade säkerhetslösningarna ger frihet i den arkitektoniska utformningen och alla komponenter är väl anpassade till varandra.
– MK 1: Byggdelar som har ett grundskydd mot inbrottsförsök med fysiskt våld som t ex genom att sparka, hoppa och kasta sig mot dem eller genom att lyfta eller riva ut dem.
– MK 2: Inbrottsförsök av tillfällestjuvar som förutom fysiskt våld också använder enkla verktyg för att bryta upp ett stängt och låst byggelement.
– MK 3: Tjuven tar dessutom hjälp av ytterligare en skruvmejsel och en kofot för att forcera elementet.
– MK 4: Inbrottsförsök av erfarna inbrottstjuvar som bl a arbetar med skär- och slagverktyg såsom stämjärn, hammare och mejsel samt en batteridriven borrmaskin.

Skottskydd3154 SICHER
På objektmarknaden finns det i många fall behov av såväl inbrotts- som skottskyddade lösningar. Vi erbjuder därför individuellt anpassande system med skottskydd upp till motståndskraft FB 6.
– FB2: För kaliber 9 mm Luger
– FB3: För 357 Magnum
– FB4: För 44 Remington
– FB5: För kaliber 5,56 x 45
– FB6: För kaliber 7,62 x 51