Sök

Montage och underhåll

Rätt produkt på rätt plats i rätt tidMontage3

Våra montörer  har många års erfarenhet av alla typer av metall- och glasmontage. I deras dagliga arbete ingår, förutom normal infästning, även tätning, isolering, glasning, fogning och plåtningsarbeten. För oss är det viktigt att vara ute i god tid och därför är våra montörer också med i vårt dagliga planeringsarbete. De för dagbok, fyller i checklistor och om det behövs, skriver avvikelserapporter. Vi ställer höga krav på våra montörer och anordnar kontinuerligt interna kurser för att bli ännu bättre på vårt jobb.

 

Förläng livslängden på din investeringmiljo3

Vi utför även drift, skötsel och underhållsservice för våra avtalskunder. Regelbunden service skyddar mot obehagliga överraskningar och oväntade utgifter. I vårt underhållsprogram ingår löpande en noggrann genomgång, eventuella justeringar och byten av utnötta delar och komponenter. Är du nyfiken på att veta mer mejla gärna på info@dorrsnabben.se.