Sök

Att välja rätt glas

Glas ger oändliga möjligheter att skapa, forma och förverkliga miljöer Valja_glasdär människor kan trivas. Att välja rätt glas handlar om att se helheten. Design, funktion, säkerhet och miljö – allt är viktigt i beslutsprocessen. Tack vare vårt breda sortiment, gedigna kunskaper, samlade erfarenheter och nya idéer är det lätt att välja rätt och nå ett strålande resultat. När du ska välja glas är vi din kunskapsbank, inspirationskälla, produktspecialist, glasleverantör och serviceorganisation. Eller bollplank, om du så vill. Vi vet vad som är viktigt att tänka på i glaslösningar för fasader, tak, dörrar golv med mera. Vi ser också till att bygga energisnålt för både miljön och din plånboks bästa.

 

När man väljer glas är det viktigt att förstå följande faktorer:
– Förutsättningarna för dimensionering av klimatanläggningen så att det inte blir för varmt eller kallt
– Ljudklimatet med hänsyn till buller
– Dagsljusförhållandena så att ljuset inte blir störande
– Behovet av artificiell belysning
– Skyddet mot vandalism, intrång, inbrott, explosion och beskjutning
– Säkerheten mot personskador och nedstörtning vid nivåskillnader på respektive sida om glaset
– Brandskyddet för begränsning av brand och för underlättande av utrymning
– Byggnadens energianvändning
– Byggnadens drift och underhåll 
– Funktionskrav för glaskonstruktioner som pdf  >