Sök

Fakta

Namn: Dörrsnabben i Stockholm AB
Org Nr: 556582-2334
Besöks och postadress: Vintervägen 10, 135 40 TYRESÖ
E-post: info@dorrsnabben.se
Websida: dorrsnabben.se
Telefon och fax: 08-742 21 00 och 08-742 21 01
Bankgiro: 5526-5219
Postgiro: 46 22 32-0
Ägare: Mikael Granbom
Grundat: 1999
Verksamhet: Metallparti och glasrelaterade tjänster, projektutveckling och facilities management
Rating: AAA – Högsta kreditvärdighet (Soliditet)
Soliditet: 57,1
Omsättning: 32 360 00 SEK (2012-2013)
Resultat efter finansiella poster: 1 420 000 SEK (2012-2013)
Anställda: 19 st.
Huvudkontor och säte: Tyresö, Stockholm
Styrka: Vår erfarenhet och våra samlade resurser.