Sök

Miljö och kvalité

Dörrsnabben AB arbetar med en medveten satsning på kvalitetssäkring och är certifierade enligt kvalitetssäkringsstandarden SS-EN ISO 9001:2015 och miljöcertifiering enligt SS-EN ISO 14001:2015. Vår strävan skall alltid vara fortlöpande utveckling och effektivisering, där vi skall sätta kvalitén och kunden i första rummet. I vår kvalitetspolicy poängterar vi att vi skall verka för att förtroende skapas för våra produkter och resurser så att marknaden uppfattar oss som en långsiktigt trygg leverantör och entreprenör.

Hållbar utveckling går som en grön tråd genom vår verksamhet. Vi satsar medvetet på ett aktivt miljötänkande och är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Våra anställda tillämpar en kretslopps- orienterad attityd i arbetet med miljöfrågor. Det gäller allt från att samåka till att minimera materialspill och källsortera avfall. Är du nyfiken på vilken miljövarudeklaration som gäller för en specifik produkt, kika i vår produktkatalog.

Transporter:
• Vårt inköps- och beställningssystem är utvecklat så att vi alltid har samtliga ingående komponenter på ”hyllan”. Allt för att anpassa oss efter våra leverantörers turkörningar och inte använda budbilar.
• Samordningen mellan produktions- och montageledningen optimeras så att packning och lastning kan ske dagen innan.
• Vi strävar efter att alltid åka direkt till arbetsplats, utan onödiga omvägar.
• Alla bilar har GPS för att undvika felkörningar.
• Vi uppmuntrar personalen att samåka till arbetet.

miljo

Avfallshantering:
• Profilkapningar ska utföras på bästa sätt för att minimera materialspill.
• Vårt avfall källsorteras i avsedda kärl. Allt avfall omhändertas av för ändamålet kontrakterad firma.
• Vi ställer höga krav på våra leverantörer beträffande val av förpackningsmaterial och retursystem.

Miljöanpassning:
• Vi har gått igenom och jämfört våra produkter mot kemikalieinspektionens PRIO-lista för att kunna ta bort de produkter som innehåller farliga och ej godkända kemikalier.
• 70% av våra produkter är miljögodkända av BASTA (Byggsektorns avveckling av särskilt farliga ämnen), ett arbete som vi genomförde tillsammans med våra leverantörer.

Ladda gärna ner och läs vår Kvalitépolicy

Ladda gärna ner och läs vår Miljöpolicy