Sök

JANISOL 2 EI-30 ISOLERAT

Dörren är brandklassad och konstrueras med EI-30 minuter brandmotstånd. Den baseras på stabila hålkammarprofiler och kan både utföras som öppningsbara och fasta partier.

Byggdjup 60/70 mm brandisolerat.

Slagdörrar (inåt-och utåtgående) dörrbladsprofiler för modul- och smalprofil. Gångjärn: Svetsgångjärn med slitring. Tillval: Svetsgångjärn med smörjnippel Skruv- och justerbara 2D och 3D Dolda gångjärn eller klämfria bakkanter.
Tröskelalternativ 5, 10 och 20 mm
Profiler för skjutdörrsautomatik
Typgodkännandebevis: 0386

Produktfakta

  • U-värde: ner till 1,2 W/m2K, U-värdesberäkningen baseras på Ug = 0,4
  • Täthet: EN 12208: upp till klass 6A
  • Lufttäthet: EN 12207: upp till klass 4
  • Max bågbredd: 1 400 mm
  • Max båghöjd: 2 500 mm
  • Max bågvikt: 225 kg
  • Max glastjockhet: 46 mm, Brandglas Enligt gällande typgodkännande bevis
  • Inbrottsskydd: EN 1627: upp till RC 3 SK2 enligt SSF 200:4 Vid krav på glas i skyddsklass skall tilläggskrav anges.
  • CE-märkning: EN 14351-1

Dela: