Sök

JANISOL 3 EI-60 ISOLERAT

Dörren är brandklassad och konstrueras med EI-60 minuter brandmotstånd. Den baseras på
stabila hålkammarprofiler och kan både utföras som öppningsbara och fasta partier.

Byggdjup 60/70 mm brandisolerat

Slagdörrar (inåt-och utåtgående)Dörrbladsprofiler för modul- och smalprofil. Gångjärn: Svetsgångjärn med slitring. Tillval: Svetsgångjärn med smörjnippel skruv- och justerbara 2D och 3D dolda gångjärn eller klämfria bakkanter.
Tröskelalternativ 5, 10 och 20 mm
Typgodkännandebevis: 0386

Produktfakta

  • U-värde: ner till 1,5 W/m2K, U-värdesberäkningen baseras på Ug = 0,4
  • Täthet: EN 12208: Värden ej framtaget
  • Lufttäthet: EN 12207: Värden ej framtaget
  • Max bågbredd: 1 350 mm
  • Max båghöjd: 2 500 mm
  • Max bågvikt: 225kg
  • Max glastjockhet: 46 mm, brandglas enligt gällande typgodkännande bevis
  • Inbrottsskydd: EN 1627: upp till RC 3 SK2 enligt SSF 200:4 Vid krav på glas i skyddsklass skall tilläggskrav anges.
  • CE-märkning: EN 14351-1

Dela: