Sök

Fasader

En glasfasad speglar omgivningen och ger byggnaden en exklusiv look. Vi erbjuder ett komplett sortiment av profilsystem och tillbehör. Det innehåller allt från fönsterband, traditionella glasfasader och helglasade konstruktioner till högteknologiska synergifasader. Under våra år i branschen har vi förverkligat en rad innovativa och arkitektoniskt krävande fasadkoncept i glas. Utmana oss gärna – och upptäck med egna ögon vad vi går för.

Egenskaper
• Stor frihet i designen
• Kompletta profilsystem i aluminium och stål
• För alla fasadtyper, även dubbelglasfasader
• Realiserar så gott som alla glastaksgeometrier med stora rasterformat för maximalt ljusinsläpp
• Öppningsbara fönster i alla öppningsvarianter
• Fasta och rörliga solavskärmningssystem
• Innovativ automatiseringsteknik, integrerad i fasaden
• Modern brand- och rökskyddsteknik
• Fasadkonstruktioner för alla motståndklasser
• Energieffektiva byggnadskoncept
• Flexibla system som ger arkitekter och projekterare stort utrymme för kreativitet

FILTRERA: