Sök

Hotell Kungsträdgården

Mitt i stan, på Västra Trädgårdsgatan ligger Hotel Kungsträdgården i ett hus med gamla anor och sneda vinklar. Men bakom de gamla fasaderna ligger ett toppmodernt hotell med en inglasad gård signerad Dörrsnabben.

Byggnaden uppfördes ursprungligen på uppdrag av grevinnan Eva Bielke och stod klar 1764. Grevinnan bodde själv inte där utan hade huset mest som övernattningslägenhet när det var bal på slottet. I övrigt hyrde hon ut det. Den första, och enda kända hyresgästen, var Christina Brahe, änka till Erik Brahe (en av de inblandade i statskuppen 1756). 1769 köptes fastigheten av greve Carl Gustav Piper och huset stannade i familjens ägo ända fram till 1976. Under den tiden byggdes det på med ytterligare två våningsplan– Det är såklart en väldig utmaning att omvandla ett 1700-talshus till ett modernt hotell som uppfyller alla krav på komfort, funktion och säkerFMO150224-19278het, säger Bo Olofsson, byggprojektledare och ansvarig för projektet. – Huset är ju inte byggt efter svensk byggnorm direkt och det var mycket att ta hänsyn till – inte minst ur byggnadsantikvariskt hänseende. Det hade visserligen varit kontor under lång tid innan det blev hotell, men det är ändå ett väldigt jobb med att förvandla ett så gammalt hus till modern standard, och samtidigt bevara charmen med att de just är gammalt.

För Dörrsnabbens del innebar projektet rent konkret konstruktionen, bygget och inpassningen av en stor glasvägg och ett glastak. Ett stort och komplext jobb som inte blev lättare av de fysiska svårigheterna med att komma åt att göra jobbet. – Det är trångt i de här kvarteren med smala gator och de stora och tunga glaspartierna måste lyftas med kranbil över taken. Det krävde en del förberedelser, inte minst ur säkerhetssynpunkt, poängterar Bo. – Sen var det ju frågan om att ansluta de nya glaspartierna till den befintliga byggnaden. Där hade de ju en rejäl utmaning
med gamla stommar där vinklarna ofta var allt annat än räta. Det är ju såklart superviktigt att det blir helt tätt – det får bara inte läcka in vatten. Men Dörrsnabben löste det med den äran, och idag kan hotellets gäster sitta i baren under det stora glastaket och se hur solstrålarna bryts i de tusentals prismorna i den stora kristallkronan. Det är väl värt ett besök!

– För att få ett sånt här projekt att flyta är det viktigt att alla leverantörer gör det de ska och när de har lovat. Samarbete och kommunikation är a och o, och det funkade toppen med Dörrsnabben. Jag skulle inte tveka att anlita dem igen i ett liknande projekt. – Detta var ett helt unikt projekt. Väldigt komplicerat och väldigt speciellt. Sammanfattningsvis kan jag säga att detta är det roligaste projekt jag har varit involverad i. Och då har jag ändå jobbat i byggbranschen i över 50 år avslutar Bo Olofsson.

Byggfakta

 • Projekt: Hotel Kungsträdgården
 • Byggherre: Hotel Kungsträdgården
 • Projektledning: Bo Olofsson entreprenad
 • Arkitekt: LINK arkitektur AB
 • Metallpartileverantör: Dörrsnabben AB
 • Metall & Glasentreprenad: 2 100 000 SEK
 • Profilsystem: Schüco FW50 + HI
 • Antal partier: 9 st glastak/fasader
 • Adress: Västra trädgårdsgatan 11
 • Projektets art: Om- och tillbyggnad
 • Byggår: 2017-18

Dela: