Sök

Norvik hamn – syns från både hav och land

Stockholm Norvik hamn är det största hamnbygget på 100 år i Sverige. Den nya roro- och containerhamnen i Nynäshamn har stora fördelar som både kort insegling och effektiva transportanslutningar.

Norvik har byggts för att trygga varuförsörjningen till Stockholm och Mälardalen. De moderna containerfartygen med ökade volymer ställer höga krav på hamnen när det gäller både djup och kajlängd.

I den nya kontorsbyggnaden har Nynäshamn fått ett nytt landmärke. Byggnaden är strategiskt placerad centralt vid infarten till hamnens olika terminaler och inrMOF200717-03732ymmer kontor, mötesrum, matsal samt gemensamma eventytor. Den fem våningar höga byggnaden på ca 2 000 kvm syns tydligt med sin svarta Alucobondfasad som täckts med sträckmetall på sockelvåningen och stora specialtillverkade stålglaspartier med solskyddslameller i Stockholms Hamnars accentkulörer rött och gult. Fasaden är särskilt utformade för att klara de höga kraven på vattentäthet.

– När novemberstormarna drar in kommer regn inte bara uppifrån och från havet utan vinden kan pressa vattenmassorna flera meter uppåt längs fasaden. Med en fasad som består av så pass stora glaspartier ställs extrema krav på vattentäthet, förklarar Mikael Granbom VD på Dörrsnabben. Bygget av Norvik Hamn är ett jätteprojekt där det sprängts nästan tolv miljoner ton berg för järnvägslinjen och hamnplanen, därutöver har hela en miljon ton jord flyttats. Totalt handlar det om ett 40-tal entreprenader som varit inblandade och den övergripande utmaningen har legat i de enorma volymerna som hanterats. Målet har hela tiden varit att tillsammans vara lösningsorienterade. Vilket möjliggjorts genom ett nära samarbete, ett stort samverkansprojekt där mycket lösts med beställaren från dag till dag.

Byggfakta

 • Projekt: CTN Norvik
 • Byggherre: Stockholms Hamn AB
 • Projektledning: MVB Öst AB
 • Metallpartileverantör: Dörrsnabben AB
 • Metall & Glasentreprenad: 6 700 000 SEK
 • Profilsystem: Schüco och Jansen
 • Antal partier: 90 st
 • Antal partier i aluminium: 82 st
 • Adress: Norviksvägen 12, Nynäshamn
 • Projektets art: Nyproduktion
 • Byggår: 2020

Dela: