Sök

Rikstens skola – miljömedvetna materialval

”En av de största utmaningarna i projektet var att varje parti var unikt”, berättar John Dahl, byggnadsingenjör på Sweco.

Riksten Friluftsstad är en ny stadsdel som växer fram på gamla F18 i Södra Botkyrka. Området har en begynnande småstadskänsla och egen tydlig karaktär med natur och mångfald i fokus. I hjärtat av den nya stadsdelen, granne med naturen, ligger Rikstens skola. Den är byggd för att främja och lyfta fram närheten till natur och friluftsliv, vilket tydligt märks i undervisningen som kan äga rum såväl inomhus som utomhus.
Under uppbyggnaden av Rikstens skola var Dörrsnabben med att leverera och montera sammanlagt 28 utvändiga fasader i aluminium, 11 utvändiga dörrar i stål och 18 invändiga stålglaspartier. ”En av de största utmaningarna i projektet var att varje parti var unikt”, berättar John Dahl, byggnadsingenjör på Sweco. ”En principdetalj räckte inte för att klara alla partier. Därför skräddarsydde vi lösningar, tillsammans med Dörrsnabben, för varje enskilt parti.” Ett av projektets mer komplicerade partier var det lutande glaspartiet som blickar ut mot gården från den ljusa samlingssalen med dubbel takhöjd.

Skolans tydliga miljöprofil genomsyrar även Riksstensskola2arkitekturen. Färgvalen går i naturens toner och materialen är i huvudsak valda ur ett miljömedvetet perspektiv. Man har även satsat på sedumtak, som bland annat isolerar mot kyla, förbättrar mikro- och makroklimatet och tar hand om dagvattnet så att det inte överbelastar avloppssystem.

Under byggets gång utvecklades ett gott samarbete mellan Sweco och Dörrsnabben. ”Mikael Granbom och hans kollegor på Dörrsnabben är mycket kompetenta och snabba på att lösa saker på plats. Det ser jag som deras största styrka”, fortsätter John. Skolan slog upp sina dörrar för 300 elever i augusti 2013. ”Vi är extremt nöjda med slutresultatet som blev precis så som vi ritade från början. Och det händer
relativt sällan. Ofta brukar det bli en hel del förändringar under byggets gång. Men tack vare ett suveränt samarbete med samtliga inblandade lyckades vi hålla i produktionen hela vägen och förverkliga vår ursprungsvision med Rikstens skola”, avslutar John.

Byggfakta

 • Projekt: Rikstens skola
 • Byggherre: Botkyrka kommun
 • Projektledning: PEAB Sverige AB Södertälje
 • Arkitekt: Aros Arkitekter AB
 • Metallpartileverantör: Dörrsnabben AB
 • Metall & Glasentreprenad: 4.150.000 SEK
 • Profilsystem: Schûco FW50HI samt Jansen
 • Antal partier i aluminium: 28 st utvändiga fasader
 • Antal partier i stål:: 11 st utvändiga dörrar
 • Antal partier i glas: 18 st invändiga stålglaspartier
 • Adress: Flygarevägen 3–5 Tullinge
 • Projektets art: Nybyggnad
 • Byggår: 2012/2013

Dela: